4.8.08

Bazar PMRAM EGP '08 PMHK 51-klik gambar untuk besar-

Tempat : Perkarangan Rumah Kedah, Haiyu 'Asyir.
Sewa :
  • Satu Tapak LE 70 (ahli PMRAM).
  • Satu Tapak LE75 (bukan ahli PMRAM).
> TARIKH TUTUP : 13 OGOS 2008.

* tempat adalah terhad.

* dapatkan borang tender daripada :
Ikhwah : Ustaz Abu Hussin - +0111326881
Akhawat : Ustazah Fatimah Ishak - +20115182311